Om Kim Böndergaard

Kim har lång erfarenhet av att på egen hand lära sig och utvecklas och redan från ung ålder så började han att utveckla hemsidor i HTML och CSS. Som sedan övergick till mer avancerade system och språk som MySQL och PHP. Att lära sig nya saker är något som kommer lätt för honom och är alltid villig att lära sig nya saker och ta sig an nya uppdrag och utmaningar. Det har blivit som en målsättning för honom att det finns alltid nya saker att lära sig och detta har nu lett till att han, utan tvekan, tog sig an utmaningen att lära sig C# och .NET på 12 veckor. Han lyckades bra med detta och hamnade i toppen av klassen och fick då möjlighet att delta med fyra andra i ett Hackaton som skulle representera Academy. Utöver detta har han även tagit sig an rollen som projektledare i grupparbeten. Med en bakgrund i webbutveckling så blev även ASP.NET något som kom lätt för honom och på egen hand började lära sig detta samt MVC. Han är ambitiös, villig att lära sig och ta till sig det som kommer hans väg.

Kim är väldigt driven som person och har alltid något nytt som han vill jobba med och lära sig av, om det så är ny teknik, nya programmeringsspråk att lära sig eller nya arbetsmetoder. Han jobbar som bäst när han kommer in i ett projekt och ska sätta sig in i det unika i det aktuella projektet som han ska jobba med.