06

Nov
2015

Dags att fira

Snart ett år visare och ännu ett år börjar närma sig sitt slut. Så under den kommande helgen och på måndagen så tas inga beställningar emot utan får hänvisa till andra dagar.
Tack för er förståelse.

04

Nov
2015

Vidareutveckling av sidan

Just nu jobbar jag med att göra om sidan en del och vidareutveckla den. Detta innebär i praktiken att jag kommer att gå ifrån PHP och istället använda mig av ASP.NET som plattform. Förhoppnignvis kommer detta att innebära en renare och lättnavigerad sida där överflödiga saker sållas bort.

02

Nov
2015

Examen som systemutvecklare inom C# .NET

Efter 12 veckors utbildning så har jag nu tagit min examen och kan börja jobba som systemutvecklare. I praktiken innebär detta att jag nu kommer att få lägga om bokningar till kvällstid eller helger. Men i gengäld har jag nu mer kompitens bakom mig och kan även utöka den typ av hjälp jag kan erbjuda inom kort.

18

Maj
2015

Antagen till Academic Work Academy

Efter en lång urvalsprocess så har man blivit antagen till att gå deras 12 veckors utbildning för att bli systemutvecklare. Under denna period som då sträcker sig från början av augusti till slutet av oktober så kommer det att vara begränsat med tider.